Ny økning i busstakstene

Busstakstene kan komme til å øke med nye fem prosent fra nyttår. Fylkeskommunen må kutte i overføringene. I Gaia frykter man trafikknedgang.