• AVTALEN: I 2014 gikk fylkespolitikerne med på å avstå grunn til Statens vegvesen slik at Vegvesenet hadde et sted å dumpe all steinen fra E39-prosjektet mellom Bergen og Os. De forutsatte imidlertid en rekke ting for å godta prosjektet. Foto: Christian Bjerga. Illustrasjon: Endre Maurstad Lilletvedt.

Ble lovet ridebane og tursti, kan ende opp med avfallsanlegg

Statens vegvesen underskrev en kontrakt hvor de lovet gjøre steindeponiet i Hordnesskogen om til landbruksjord, friluftsterreng og ridebane. Inn fra siden kom kommunen og foreslo å gjøre det om til industriområde.