«Rocknes» kan bli skrapjern

Skadene på «Rocknes» er større enn først antatt. Rederiet vurderer nå om skipet skal kondemneres.