Nye bompengar på Nordhordlandsbrua

Det skal godt gjerast å unngå nye bompengar på Nordhordlandsbrua. Tidlegast frå 2010, men då må det reknast med 15 år og om lag like høg takst som i dag.