Ufør etter sjukehustabbe - Haukeland-lege politimeld

Ein sjukehustabbe på Haukeland har gjort Mona Fjellstad Vespestad (27) femti prosent ufør. Legen stoppa ikkje festinga av ein halovestskrue før denne gjekk gjennom kraniet og 2,5 cm inn i Vespestads hjerne.