Reklamevedtaket er utsatt

Bystyret har med knappest mulig flertall vedtatt å utsette avgjørelsen om Clear Channel-avtalen.