Foreldrenes utdanning avgjør

Den voldsomme interessen for privatskoler skyldes den store mengden høyt utdannede foreldre.