Vil kjøpa heile Finse

Ei gruppe knytt til hotellet Finse 1222 tek utfordringa frå NSB, og vil kjøpa bygningsmassen på Finse samla. Dei som no leiger hus på Norges Tak er skeptiske.