Store køer etter ulykke

Det oppsto store køer på Vestre innfartsåre i morgenrushet etter en kollisjon på Liaflaten.