Planlegger nytt psykiatrisk sykehus

Helse Bergen skrinla planene om å bygge et nytt psykiatrisk sykehus i Bergen. Men nå kan Bergensområdet likevel få et nytt tilbud til psykisk syke.