Million-kamp til dåpsopplæring

Hele 98 av i alt 197 statskirke-menigheter i Bjørgvin bispedømme søker om penger til å utvikle dåpsopplæring. Nå kjemper de om i alt 30 millioner kroner.