- Minnast ikkjeandre ulukker

NRK-mannen Kjell Fuglehaug er godt kjend i området. Han har budd både på Myrdal og Finse, og far hans bygde hytte på Vatnahalsen i 1961.