- Bør legges ned

Legg ned de regionale helseforetakene og opprett et statlig sykehusdirektorat, foreslår fylkesrådmannen.