Redusert straff for notorisk kriminell

Høgsterett har kutta kraftig i straffa til ein notorisk kriminell i Bergen. Dei meiner tingretten har vore alt for streng.