Kredittilsynet fryktar rentesjokk

Kredittilsyn-direktør Bjørn Skogstad Aamo fryktar rentesjokk for overivrige huskjøparar. 439.000 husstandar kjem i faresona om renta stig frå 3,5 til 7,5 prosent.