• STRAUME: Tunnelen mellom Dolvik og Sandeid vil ligge 30 meter under Nordåsvatnets overflate, og ha en fjelloverdekning på 15 meter. Straumevegen vil få tilknytning mot sør inn i Ringveg vest-tunnelen. Tilknytningen mot nord skal fortsatt gå via Bjørgevegen. Du kan bestemme hva tunnelen skal hete. FOTO: STATENS VEGVESEN

Tunnel under straumen i 2009

En vårdag i 2009 vil roen senke seg over Søreide. Da åpnes 1. byggetrinn av Ringveg vest, og 20.000 biler forsvinner i tunnel under jorden og Straume bru.