Fire fartøy til Libanon

Norge sender fire MTB-fartøy og hundre mann fra Haakonsvern som en del av UNIFIL-styrken i Libanon.