Drosjer mislikar konkurranse

Drosjenæringa i Bergen ønskjer ikkje skjerpa konkurranse, melder Kystradioen. Både Norgestaxi og Bergen Taxi er negative til at Turservice AS får løyve til nye drosjeløyve nå.