Flyttet til Bergen - studiet lagt ned

Lasse Ruug fikk studieplass, flyttet til Bergen, leide hybel og tok opp studielån. Tre uker før skolestart ble studiet ved Noroff lagt ned.