Vil bruke tid til annet enn bystyrepapirer

Kristian Helland (59) vil ikke bruke sin siste økt som yrkesaktiv til å lese bystyredokumenter. Derfor forlater han bypolitikken etter valget neste år.