• STORE AMBISJONER: - Vi har store ambisjoner om å bruke mindre penger, uten å redusere kvaliteten på tilbudet til barn, sier avdelingsdirektør Per Arne Foshaug i Barne-, ungdoms- og familieetaten Region vest.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG

Barnevernet sprakk med 28 millioner

I sitt første driftsår ligger Region vest an til å ha brukt 28 millioner kroner mer enn budsjettert på barnevern. Nå må de spare penger, men lover at det ikke skal gå ut over barna.