• TRENG TINE: Med seks kyr på båsen treng småbrukaren Åse-Marie Reisæter Tine, fordi private meieri ikkje vil ha slike småprodusentar. Ho meiner Tine-saka er planta av pengemakt som vil bondeeigde Tine til livs. <p/>JAN M. LILLEBØ (foto)

- Nokon måtte ta ansvaret