Uenighet stoppet Giardia-informasjon

Midt under vannskandalen i november ble en planlagt informasjonsavis fra kommunen stoppet, fordi fagetatene var uenig med informasjonsavdelingen om vinklingen av stoffet.