Vil skape skoledebatt

Du skal få vite alt om skolen. Elevenes trivsel, foreldres bakgrunn og lærernes utdannelse skal bli kjent. Tanken er å skape debatt om skolens kvalitet.