Underslo 94.000 fra kantine

Den spillegale kvinnen var prosjektleder i firmaet som fra september 2001 drev kantinen hos et profilert transportfirma i Bergen.