Færre unge dør i trafikken

Tall fra Trygg Trafikk viser at antallet unge mennesker som har mistet livet i trafikken, ikke har vært så lavt som nå på 50 år.