Stein-bra eksport

Sand i Sahara, is på Grønland. Å selje stein til Italia er omtrent like håplaust. Men Laila Landøy greier det lett. For ho har noko italienarane siklar etter.