- Fagforbundet driver med avsporing

Bergen Brannkorps Forening mener Fagforbundet prøver å avspore saken, når de anklager Brannkorpsforeningen for å ha truet medlemmene til å støtte utmeldingen av Fagforbundet.