Lærer vil starte 119 skoler

16 søkere vil starte nye private skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Blant dem er muslimske Urtehagen og en lærer fra Trondheim som vil drive 119 skoler over hele landet.