Fagforeningskrangel i retten

Bergen Brannkorps Forening blir beskyldt for å presse medlemmene til å melde seg ut av Fagforbundet.