Mener rollene blandes

Halvar D. Pettersen har krav på hjelp ved Sandviken sykehus. Problemet er at der jobber også de som skal foreta den judisielle observasjonen av ham.