For kjemisk kastrering

Ågot Himle har i flere intervjuer uttalt at samfunnet skyver ansvaret for seksuelle overgrep over på kvinnen.