Smugler får erstatning av Fjord Line

En tidligere ansatt i Fjord Line har fått rettens medhold i at det var galt av rederiet å avskjedige henne for smugling.