Lover 150 millioner mer til kulturskolene

Arbeiderpartiet mener det må være statens visjon og ansvar å sørge for at alle barn som ønsker det, skal få tilbud fra kulturskolene.