Leverte rekneskapen eit halvt år etter fristen

Sundordførar Albrigt Sangolt legg seg flat for kritikken frå kontrollutvalet for manglande overlevering av rekneskapen til revisjon.