Bergenserne engasjerer seg i bosset

Det strømmer på med reaksjoner fra leserne i Bergen etter flere artikler om forsøplingen i byen.