Den perfekte byråkrat

Gjennom sine 35 år i kommunal tjeneste fremsto Haldor Høyte langt på vei som den perfekte byråkrat - i ordets beste forstand.