Fortsatt ingen forklaring

Heller ikke eksperter fra Norsk Byggforskningsinstitutt har funnet noen forklaring på glasstaket som gikk i tusen knas tirsdag.