Gir til de små, tar fra de eldre

Byrådet kutter 144 aldershjemsplasser, og satser på 700-800 nye barnehageplasser. Kommunen må ta opp et lån på 380 millioner kroner for å dekke de løpende utgiftene.