- Kan aldri garantere kjøtvarene

I lang tid har produsentar og styresmakter lovprisa norskprodusert mat og understreka kor trygg den er. No erkjenner Mattilsynet at ingen kan garantere kjøtvarer fri for livsfarlege smittestoff.