100.000 til Hodan Saeed (18)

Norsk-somaliske Hodan Saeed (18) har fått 100.000 av Bergen kommune for å drive informasjonarbeid i det muslimske miljøet om kjønnslemlestelse.