Lærdal mister fødeavdeling

Styret i Helse Vest vedtok onsdag å legge ned fødeavdelinga ved Lærdal sjukehus. Avgjørelsen ble fattet etter en debatt som varte i over fire timer.