- Vil nekte å redusere sosialhjelpen

Ansatte på sosialkontor i Bergen kan komme til å nekte å redusere sosialhjelpsatsene.