78-åring feil vei i tunnel

Den eldre bilføreren kjørte helt feil da han skulle gjennom Lyderhorntunnelen.