Et yrkesliv i stående stilling

Frisører har en snittalder på bare 27 år. Det fikk Arbeidstilsynet til å undersøke bransjen.