Sperra naboens bil inne med rundballar

Kvinna meinte naboen parkerte på hennar eigedom. Då naboen nekta å flytte bilen, blei ho så forarga at ho fekk bilen pakka inn med rundballar. Bilen blei ståande innesperra i to veker.