Torskefiskar utan sjark

Det blir mindre og mindre torsk i havet, men likevel nok torskemiddag til dei fleste av oss. Den sjølvmotseiinga er forskar Sigurd Handeland (38) med på å løysa.