Sølte 7000 liter melk

Man skal ikke gråte over spilt melk, heter det. Men litt sur har en vel lov til å være når en har sølt bort dagsforbruket til en norsk småby?