Mange store planer langs bybanen

3-4.000 nye boliger rundt stoppestedene. 20.000 nye boliger innenfor bybanekorridoren. 10-30.000 nye arbeidsplasser innenfor 10 minutters gange fra et stoppested.