Bilistene klemte i vei

Stian og Stine-Mette Breivik fra Ungdom mot Narkotika oppfordret bilistene til å trykke hardt på hornet i formiddag.